خانه مقاله مهد کودک و مدرسه

چه سوالاتی والدین باید از معلم کودک بپرسند؟

چه سوالاتی والدین باید از معلم کودک بپرسند؟ برگزاری جلسات اولیا و معلمین فرصتی هست تا یک تعامل دو طرفه بین مدرسه و خانه برقرار شود. مدرسه و والدین نمی‌توانند در یک سیستم آموزشی مطلوب از هم جدا باشند و باید بین معلم و والدین همکار...

انجام تکالیف مدرسه

تکالیف مدرسه دختر من همیشه در انجام تکالیف مدرسه مشکل دارد از وقتی منزل میاد من مدام می‌خوام تکالیف مدرسه اش را انجام بده و تا آخر شب این داستان ادام...

کارگاه مادر و کودک ؛ آری یا نه

کارگاه مادر و کودک هنر ارتباط با کودک از یک سو و انتقال بازیهای موثر در ارتباطِ مادر با کودک، لزوم برگزاری کارگاه مادر و کودک را توسط متخصصین و روانشناسان دوچندان نموده است. کارگاه مادر و کودک در تهران بصورت فزاینده‌ای در حال رش...
خانه مقاله مهد کودک و مدرسه