کانال تلگرام شید اشاد
خلاقیت

به جرات می‌توان گفت تنها رمز موفقیت فرزندانمان در کلیه عرضه های زندگی از مسائل عاطفی گرفته تا شغلی و اجتماعی ،داشتن خلاقیت است.
زیرا در صورتیکه بتوانند خلاقانه بیاندیشند و تصمیم بگیرند می توانند بر مشکلات غلبه کنند .در خلاقیت سخت کوشی ،قدرت تصمیم گیری ،ابداع راه حل ،انعطاف پذیری،استقلال …را یاد خواهند گرفت