خانه مقاله خلاقیت

به جرات می‌توان گفت تنها رمز موفقیت فرزندانمان در کلیه عرضه های زندگی از مسائل عاطفی گرفته تا شغلی و اجتماعی ،داشتن خلاقیت است.
زیرا در صورتیکه بتوانند خلاقانه بیاندیشند و تصمیم بگیرند می توانند بر مشکلات غلبه کنند .در خلاقیت سخت کوشی ،قدرت تصمیم گیری ،ابداع راه حل ،انعطاف پذیری،استقلال …را یاد خواهند گرفت

خلاقیت در کودکان

خلاقیت در کودکان چگونه می‌توان یک کودک خلاق پرورش داد: «این مطلب چکیده‌ای از سخنرانی استاد سلطانی است.» خلاقیت مهمترین وجه ز...
خانه مقاله خلاقیت