کانال تلگرام شید اشاد
نجوم
  • سنگ آسمانی در حیاط خانه

    هر سال هزاران تن از سنگ های آسمانی به زمین برخورد می‌کنند.بعضی از آنها بعنوان سنگ های قابل شناسایی بر روی ...

    هر سال هزاران تن از سنگ های آسمانی به زمین برخورد می‌کنند.بعضی از آنها بعنوان سنگ های قابل شناسایی بر روی زمین سقوط می‌کنند ولی بیشتر آنها در طول مسیر ذوب شده و بشکل گردوخاک سنگ آسمانی فرو می‌آیند. ...

    بیشتر بخوانید